ET NYT MÆRKE TIL UNIFORMEN!

Som noget nyt har vi lavet et tiltag hvor man får udleveret en et lille pas som man kan få et stempel i hver gang man er til et distriktsledermøde. 

Når man har fået 5 stempler så får man et mærke til uniformen

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23 september (Fole) og den 21 november (Gørding)